HLAVNÉ MENU
HLAVNÁ STRÁNKA
O NÁS
NOVÍ REGISTROVANÍ

CHCETE SA PREZENTOVAŤ?

ČASTÉ DOTAZY

REGISTRÁCIA (nová/úpravy)
KONTAKTY
   INFORMÁCIE
 
Ubytovanie zrejme podraží!
 
Poznáte klasifikáciu ubytovacích kapacít?
 
Čo môžete očakávať od ubytovne?
 

POČASIE

SNEHOVÉ SPRAVODAJSTVO
DOPRAVNÁ SITUÁCIA
   KONTAKTUJTE NÁS
 
Boubín
Boubín je jeden z hlavních šumavských vrchol? (1362 m) v jehož horních partiích se nachází t?etí nejstarší p?írodní rezervace v ?R (1858) - Boubínský prales - o rozloze 620 ha.
HOTEL HELUAN ****
obrázek FINCONS s.r.o.
Hotel ****
Tržišt? 41
360 01 Karlovy Vary
Karlovarský kraj, ?eská Republika

Pokud hledáte místo, ve kterém se snoubí krásná p?íroda, velkolepá architektura ?i množství lé?ebných pramen? se svou uzdravující sílou – tímto místem jsou Karlovy Vary. T?žko budete na map? sv?ta hledat podobné místo, kde z hlubin zem? vyv?rá unikátních 13 pramen?, které již p?es 600 let vyhledávají nemocní lidé.

Náš útulný hotel Heluan se nachází v samém srdci sv?toznámého láze?ského m?sta Karlovy Vary, v t?sné blízkosti lé?ivých pramen?. Svým host?m nabízí ojedin?lý pohled na Zámecké lázn?, Zámeckou kolonádu, Tržní kolonádu a V?ídelní kolonádu. Jen n?kolik krok? Vás d?lí od historického centra s lé?ivými prameny.
Hotel Heluan**** nabízí ubytování v celkem 15 prostorných vkusn? za?ízených 2 l?žkových pokojích s p?ekrásnými štukovými stropy. V n?kolika pokojích jsou také kachlová kamna ?i balkón s výhledem na m?sto. Každý pokoj má vlastní koupelnu s vanou a WC, dále je vybaven fénem na vlasy, TV s výb?rem satelitních program?, telefon s vlastní volbou, minibar a trezor.

detaily objektu
JARIABKOVÁ VALÉRIA - UBYTOVANIE V SÚKROMÍ
obrázek Privát
SNP 182/50
039 01 Tur?ianské Teplice
Žilinský kraj, Slovenská republika

Ubytovanie v rodinnom domev peknom prostredí, 200m od lesoparku Bôr, 1 km od kúpe?ného centra, pri potoku, v objekte altánok, opeka?ka, 50m reštaurácia, samostatný vchod, možnos? pobytu so psom, parkovanie v objektü, spolo?ná kuchy?a, soc. zariadenie, televizor, jedálenský kut, 10 km lyžiarske vleky, pre náro?ných - 20 km.
detaily objektu
AKCE ... p?i registraci do 31.03.2010 ... AKCE
RO?NÍ REGISTRACE ZA CENU 10 M?SÍC?
U p?íležitosti blížícího se 6. výro?í fungování našeho portálu si dovolujeme stávajícím i novým partner?m nabídnout možnost zvýhodn?ného prodloužení prezentace na našich stránkách za zvýhodn?nou cenu:

plnohodnotná forma prezentace:    10x  119 K? / 3,95 € m?sí?n? *
základní forma prezentace:           10x   59 K? / 1,96 € m?sí?n? *

V p?ípad? Vašeho zájmu, prosím, prove?te registraci zde nebo nám napište.

D?kujeme Vám za Vaši p?íze?! :-)
                                                                             (* ceny p?i ro?ní registraci)
Reorganizace kv?li zm?n? DPH (od 01.01.2010) !!!

BezCestovky.sk má nového provozovatele!

Vzhledem ke zm?nám, které s sebou p?inesla zm?na zákona o DPH se od 1.1.2010 stala novým provozovatelem portálu BezCestovky.sk (pro slovenské inzerenty) spole?nost Cargo Lloyd ?eské Bud?jovice s.r.o.

Zakladatel portálu BezCestovky.cz a jeho provozovatel pro ?R - spole?nost Gold Bar s.r.o. - z?stává i nadále neplátcem DPH a pro zákazníky v ?R se tak nic nem?ní.

Beze zm?ny z?stává situace i pro slovenské plátce DPH, kte?í obdrží da?ový doklad od ?eské spole?nosti registrované k DPH bez DPH a v rámci svého da?ového p?iznání si provedou dodan?ní p?íslušnou sazbou dan? sami.

Zm?na nastává pro slovenské zákazníky, kte?í dosud nebyli plátci DPH.

V p?ípad?, že objednatelem bude nepodnikatel, tak mu bude fakturována služba s ?eskou DPH ve výši 20%.

V p?ípad?, že objednatelem bude podnikatel, tak mu bude fakturována služba bez DPH s tím, že je jeho vlastní povinností uhradit slovenskou DPH p?íslušnému slovenskému finan?nímu ú?adu zákonem staveným zp?sobem.

Spole?nost Cargo LLoyd ?eské Bud?jovice s.r.o. se v tomto musí beze zbytku ?ídit zákonem o DPH a slovenské da?ové povinnosti jsou pln? v kompetenci našich slovenských zákazník?.

V p?ípad? Vašeho zájmu o prezentaci prove?te registraci zde nebo nám napište.

D?kujeme za pochopení a t?šíme se na další spolupráci! :-)

Portál BezCestovky.sk už 4 roky v provozu !!!
Dne 1. dubna 2009 jsme oslavili 4. výro?í zpušt?ní slovenské sesterské mutace informa?ního portálu

www.bezcestovky.sk


U p?íležitosti výro?í jsme si dovolili op?t oslovit zatím nezaregistrované objekty.

V??íme, že i s Vaší pomocí dosáhneme v?tšího pokrytí území Slovenské republiky tak, abychom usnadnili návšt?vník?m Slovenska snadn?ji získat ubytování v požadované lokalit?.

D?kujeme Vám za Vaši p?íze?! :-)
Nejlepší lyžování v ?R je v Krkonoších
Podle hodnocení Svazu provozovatel? lanovek
a vlek? v ?eské republice se mezi deseti nejlepšími ?eskými st?edisky umístilo sedm nacházejících se práv? v Krkonoších.

Hodnoceno bylo více než 150 st?edisek podle kritérií jako jsou vybavenost, kvalita služeb, možnosti aktivního využití volného ?asu.

Podle t?chto kritérií se nejlepším st?ediskem zimních sport? ukázal Špindler?v Mlýn, n?sledovaný Jánskými Lázn?mi a Pecí pod Sn?žkou. Pozici nejlepšího "nekrkonošského" st?ediska dosáhl lyža?ský
areál Lipno na Šumav?.

DESET NEJLEPŠÍCH ?ESKÝCH ST?EDIKEM
(body podle svazu vleka??)

1. Špindler?v mlýn 125
2. Jánské Lázn? 114
3. Pec pod Sn?žkou 108
4. Rokytnice nad Jizerou 106
5. Lipno 107
6.-7. Herlíkovice 102
6.-7. Tanvaldský Špi?ák 102
8. ?erný D?l 101
9. Špi?ák, Železná Ruda 98
10. Harrachov 94

Podle údaj? ?eské centrály cestovního ruchu utratí návšt?vníci hor druhou nejv?tší sumu pen?z, hned po hlavním m?st? Praze.
Z?ízena nová faxová linka !
Vzhledem k vysokému vytížení p?vodní faxové linky byla uvedena do provozu další nová faxová linka portálu

00420 387 718 481

D?kujeme za pochopení !!! :-)

Vyhľadávanie objektu
zadaj obec či název apod.
.
Kód objektu: